Adapter do słuchawek

SKU: 2006880310107
Ostrzeżenia: Urządzenie nie jest wodoodporne. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci. Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami; mogą ona powodować uszkodzenia części urządzenia. Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych.
  • Kod produktu:

    6941501517700