Garnek elektryczny

SKU: 2007089010102
Sposób użycia: Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją użytkowania i zachowaj ją na przyszłość. Upewnij się, że kuchenka nie jest uszkodzona przed użyciem. Używaj tylko do gotowa-nia. Nie demontuj ani nie modyfikuj samodzielnie. Odłącz od źródła zasilania i upewnij się, że przełącznik zasilania znajduje się w pozycji „0” podczas czyszczenia lub po zakończeniu używania. Unikaj wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Dzieci mogą korzystać z tego urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Tylko do użytku domowego.
  • Kod produktu:

    6941501554224