Kalkulator

SKU: 2007045210102
Urządzenie nie jest wodoodporne. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami; mogą ona powodować uszkodzenia części urządzenia. Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych.
  • Kod produktu:

    6941501547196