Odświeżacz powietrzam w sprayu

SKU: 2007049510109
Uwaga: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie stosować na: skóry, zamsz i jedwab. Wyrzucać tylko puste opakowania. Zawartość i pojemnik usuwać na odpowied-nie składowiska odpadów lub do firm recyklingowych zgodnie z lokalnymi i krajowymi prze-pisami. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.
  • Kod produktu:

    6941501547639