Słuchawki

SKU: 2006875510109
Sposób użycia:Sposób użycia: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy ustawić głośność do niskiego poziomu. W celu ochrony słuchu należy unikać słuchania przy dużej głośności przez dłuższe okresy czasu. Nie należy używać tego produktu w sytuacjach, które wymagają szczególnej uwagi (np. w trakcie prowadzenia pojazdu lub przy wykonywaniu prac). Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Naciśnij przycisk funkcyjny, aby odebrać połączenie i naciśnij ponownie, aby je zawiesić. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij przycisk funkcyjny, aby rozpocząć odtwarzanie lub pauzę. W celu regulacji głośności należy wcisnąć +/-.
  • Kod produktu:

    6941501517007